Autorský dozor realizace

dozorStandardem a samozřejmostí je pro nás autorský dozor realizace, který zajišťuje přesné dodržení projektu i kvality provedení. Autorský dozor je završen přebíracím protokolem při převzetí díla na závěr. Tím chráníme klienty před nejasnostmi reklamačních řízení. Ve fázi autorského dozoru jsme klientovi nápomocni při výběru dodavatelů jako nezávislý arbitr, pomáháme při výběru doplňků, zařizovacích předmětů a osvětlení souvisejících s designem zahrady.