Dendrologický průzkum a inventarizace rostlin

dendrologický průzkumProvádíme dendrologický průzkum a pasportizaci dřevin podle standardizovaných metodik. Kromě běžné inventarizace a měření dřevin obsahující taxonomické určení, zdravotní stav, sadovnickou a dendrologickou hodnotu přítomných dřevin zpracujeme i podrobné studie pro účely památkové péče, stavebních povolení a povolení ke kácení. Dendrologické údaje jsou zpracovány do tabulek a pod určujícím číslem do mapových podkladů. V případě potřeby je možné zprávu doplnit i fotodokumentací. Součástí průzkumu může být i návrh optimální druhové skladby dřevin pro danou lokalitu v závislosti na půdních a mikroklimatických podmínkách a geobotanické příslušnosti.