Odborné konzultace

odborne 1Poskytujeme odborné poradenství  v rozsahu oboru zahradní a krajinářská tvorby, dendrologický průzkum a ocenění dřevin,  odborný dozor,  kalkulace nákladů a konzultace v oboru arboristiky.  Odborné konzultace v oboru zahradní architektury a tvorby krajiny  jsou podkladem pro rozhodování  koncepčních úloh,  atraktivity a rizik investičních projektů a k hodnocení kvality veřejného  i soukromého obytného prostoru.