Krajinné úpravy

dsc 6284Krajina je uceleným a silným systémem biotopů a člověkem utvářeného prostředí.  Naše zkušenosti na poli krajinného inženýrství nás naučily citlivému přístupu ke krajině. Jsme přátelé na její straně. Pro některé náročné projekty musíme studovat v archivech historické prameny, protože tvorba krajiny je odpovědný úkol s přesahem do budoucnosti. Krajinný architekt má cit i vzdělání pro to, aby uměl krajinu komponovat, navázat na antropogenní a přírodní ráz dané lokality a kompetentně rozhodnout o jejím dalším vývoji. Dobrý krajinný architekt je pro krajinu cenným spojencem v obraně proti technickým a zkostnatělým postupům....my jsme pro krajinu dobří spojenci!

tlacitko galerie2tlacitko kontakt3