Posvátná šestice

Posvatna sesticeNaši předkové své velké nápady a vynálezy nejenomže klidné pouštěli volně pověru jako semínka rostlin a dávali jim možnost rozkvésti na jiné louce, ale, světě zboř se, ještě vnímali jako poctu, když měli své následovníky. Takto trestuhodné, nevyužívaje licencí a copyrightu, si počínali ve všech oborech vědních i výtvarných, dílo tvorby zahrad nevyjímaje. Tak se přihodilo, že architektura zahrad minulých století je dědictví natolik jedinečné, že nejen nezestárlo, ale některé základní kánony zůstávají univerzálním estetickým klíčem pro zahrady moderní. Nedalo mi, musela jsem si pohrát a podívejte se na tu shodu, nikoli náhodnou. Zahrada by měla být prostor chráněný, bezpečný ...