Publikační činnost

Zahradní architekti nemají na růžích ustláno (rozhovor)

088-093 rozhovorArchitekti rodinných domů si své místo na slunci pomalu, ale jistě dobývají, jak jsou na tom ale architekti zahradní? Nemají na růžích ustláno. A dlouho mít nebudou, protože v podstatě sami přistupují na podbízivá pravidla hry. Stále dokola se v zahradách omílá motiv zvlněných záhonů a fóliových jezírek. Vzniká konfekce, která neposouvá svět zahradní architektury dál a klient nabývá do­jem, že zahradního architekta vlastně k ničemu nepotřebuje. Je to bohužel zakořeněné už ve vzdělávacím systému. Když jsem studovala, neexistoval obor zahradní architektura, ale okrasné za­hradnictví. Jenže to jsou dva nesrovnatelné pojmy. Přistupovalo se k tomuto oboru tak, a do dnešní doby tento postoj mnohdy stále přetrvává ...

Číst dál...

Umění, jeho pomezí i hlubiny kýče

Umeni jeho pomeziReprezentanty všech těchto kategorií bylo, jest a bude možné nalézt na zahradách často v podobě, kterou by vnitřní prostor neunesl. V zahradách nalézáme opravdové umění ve výsostné formě, neboť bývá součástí velkolepého kontextu s okolím, všemožné barvité artefakty a projevy tvořivosti lidského ducha, ale i jedovatou bažinu kýče, hlubší než kdekoli jinde. Vrtá mi hlavou, proč často právě zahrady bývají objektem, ale i obětí těchto projevu kreativity v míře vetší, než prostory jiné. Snad proto, že zahrady jsou místem svobodným k projevům citu, pocitu i instinktu. Nemusí to být jen noční můra alergiků. Zde je výtečná ukázka současného zahradního designu na hranici originálního výtvarného díla a poctivého uměleckého řemesla. ...

Číst dál...

Vážně i nevážně o barvách

Vazne i nevazneBarva je způsob řeči. Cosi nám říká a toto sdělení v nás má odezvu. Reagujeme na něj posvém, navzdory všem teoriím o barvách, které nám předepisují, jak by mely barvy působit na naší duši. Pravda je spíše to, že vnímání barev je mne jen výsostně individuální, ale také že se mění v průběhu života. Bílá: Podle teorie barev to vlastně barva není, pro nás zahradníky je to ale barva par excellence! Obsahuje vzduch, je elegantní, prosvětluje tmavé partie a zjemňuje ostatní barvy. Tahle barva - nebarva jako úplně poslední „zhasíná" při soumraku. V rostlinné říši má doslova marnivou škálu odstínů. Fialová: Barva sekundární, namíchaná a jaksi „podezřelá". Spolu s oranžovou patří mezi barvy, které mohou vyvolat i nelibé pocity. Avšak ...

Číst dál...

Posvátná šestice

Posvatna sesticeNaši předkové své velké nápady a vynálezy nejenomže klidné pouštěli volně pověru jako semínka rostlin a dávali jim možnost rozkvésti na jiné louce, ale, světě zboř se, ještě vnímali jako poctu, když měli své následovníky. Takto trestuhodné, nevyužívaje licencí a copyrightu, si počínali ve všech oborech vědních i výtvarných, dílo tvorby zahrad nevyjímaje. Tak se přihodilo, že architektura zahrad minulých století je dědictví natolik jedinečné, že nejen nezestárlo, ale některé základní kánony zůstávají univerzálním estetickým klíčem pro zahrady moderní. Nedalo mi, musela jsem si pohrát a podívejte se na tu shodu, nikoli náhodnou. Zahrada by měla být prostor chráněný, bezpečný ...

Číst dál...

Moje, tvoje

Moje tvojeKolikrát už jsem se v praxi přimlouvala za neoplocené předzahrádky! Několikrát si i troufla publikovat obhajobu tohoto statečného řešení a zarputilé české zahrady zbavit divného, plotem a domem sevřeného územíčka. Nu, a protože opakování je, jak známo, matkou moudrosti, nedá mi, abych neukázala pár dobrých civilních řešení u domečku našich sousedu. Vybrala jsem ty, které dokladují případy vzájemné vazby prostoru veřejného s vlastním domem, jak se s nimi v praxi nejčastěji setkávám. Většinou nudný přílepek, ztělesněná rezignace projektanta. A ani architekt zahradní s jeho zakomponováním mnoho zázraků většinou nevykoná. v tomto detailu si musíme přiznat pravdu. Ano, je tady. ...

Číst dál...